Hannah GOLDSACK

Hannah GOLDSACK

Female 1842 - Deceased

 

photo Peter GOLDSACK
Male Abt 1836 - Deceased
photo Ann GOLDSACK
Female Abt 1838 - Deceased
photo Mary GOLDSACK
Female Abt 1845 - Deceased
photo Susan GOLDSACK
Female Abt 1848 - Deceased
photo Jane GOLDSACK
Female Abt 1850 - Deceased
photo Hannah GARDENER
Female Abt 1808 - Deceased
photo George GOLDSACK
Male Abt 1803 - Deceased