Hannah GOLDSACK

Hannah GOLDSACK

Female 1842 -

 

photo Peter GOLDSACK
Male Abt 1836 -
photo Ann GOLDSACK
Female Abt 1838 -
photo Mary GOLDSACK
Female Abt 1845 -
photo Susan GOLDSACK
Female Abt 1848 -
photo Jane GOLDSACK
Female Abt 1850 -
photo Hannah GARDENER
Female Abt 1808 -
photo George GOLDSACK
Male Abt 1803 -